*

Sakrament Pokuty (Spowiedź św.)

  1. Chrześcijaństwo zna rożne formy pokutne, które gładzą grzechy. Do najbardziej zalecanych należą: modlitwa, post, jałmużna i inne czyny miłosierdzia. Nie wystarczy jednak zwykłe czynienie pokuty. Grzesznik musi się pojednać nie tylko z Bogiem, ale i Kościołem, który od Chrystusa otrzymał moc odpuszczania grzechów. Przez pośrednictwo Kościoła i posługę kapłana dokonuje się prawdziwa i pełna pokuta, czyli nawrócenie. Ma to miejsce w sakramencie pojednania.
  2. Do owocnego przeżycia sakramentu pokuty trzeba dobrze się przygotować poprzez modlitwę i rachunek sumienia, który czynimy w świetle słowa Bożego. Chrześcijanin przystępujący do tego sakramentu musi przede wszystkim całym sercem zwrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie musi wyrazić się poprzez żal za grzechy, wyznanie grzechów (spowiedź) i poprzez zadośćuczynienie. Po spełnieniu tych warunków grzesznik może otrzymać rozgrzeszenie od kapłana Kościoła.
  3. Warto pamiętać:

- do spowiedzi trzeba się przygotować, poprzez czas i spokój, dlatego nie odkładaj spowiedzi na ostatnie dni np. przed świętami;

- z tych samych powodów unikaj spowiadania się w czasie Mszy św.,

- w wypadkach nagłych zawsze można poprosić księdza o udzielenie tego sakramentu.

4. Pięć warunków dobrej Spowiedzi:

- Rachunek sumienia

- Żal za grzechy

- Szczera spowiedź

- Mocne postanowienie poprawy

- Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu

5. Propozycja rachunku sumienia w "Drodze do Nieba", a także na stronach:

http://www.spowiedz.katolik.pl/rachunek-sumienia-dla-mlodziezy,116,801,1,a.html

http://adonai.pl/sakramenty/spowiedz/?id=16

6. Sakrament pokuty w naszej parafii sprawowany jest:

- w tygodniu 15 minut przed każdą Mszą św.

- w sobotę od godz. 17.00 do 18.00, wtedy też adoracja Najświętszego Sakramentu