*

SAKRAMENT Chrztu świętego

 1. Sakrament chrztu św. ustanowił Jezus Chrystus, a jego sprawowanie powierzył Kościołowi, gdy nakazał Apostołom: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha św.” Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, bo daje udział w życiu Bożym i mocą Ducha św. oczyszcza z grzechu pierworodnego oraz włącza nas do wspólnoty wierzących w Chrystusa - do Kościoła oraz otwiera drogę do zbawienia.
 2. Dziecko zgłasza do Chrztu św. jedno z Rodziców dziecka. Chrzest dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu (najlepiej w ciągu miesiąca). Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice dziecko przynoszą do świątyni parafialnej, aby przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym.
 3. Miejscem właściwym udzielania sakramentu chrztu św. dzieciom jest parafia zamieszkania rodziców. Na chrzest w innej parafii, jeśli istnieje słuszna przyczyna, należy uzyskać zgodę proboszcza parafii zamieszkania rodziców.
 4. Po urodzeniu dziecka, przynajmniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej. Celem sporządzenia zapisu w księgach metrykalnych, rodzice dostarczają w kancelarii:

  - wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;

  - przedstawiają wybranych chrzestnych (nazwiska i imiona, adres zamieszkania);

 5. Oprócz tego zobowiązują się wziąć udział w nauce przedchrzcielnej oraz jeśli mają sakrament małżeństwa przystąpić do sakramentu pokuty, a podczas Mszy św. chrzcielnej przyjąć Komunię św.
 1. Rodzice katoliccy nadają dziecku imię. Rodzice wcześniej powinni wybrać imię lub imiona dziecku, pamiętając by przynajmniej jedno z nich świadczyło o przynależności do Kościoła, to znaczy by było to imię świętego lub błogosławionego, który będzie dla dziecka wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga.
 2. Każde dziecko ma prawo do rodziców chrzestnych: ojca i matki. RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być osoby które
  • odznaczają się wystarczającą dojrzałością do wypełniania obowiązków (ukończone16 lat); są religijne, tzn. przyjęły sakrament bierzmowania i przystępują do sakramentów; praktykujące pod względem religijnym (podejmujące regularnie niedzielną i świąteczną Mszę św. oraz spowiedź i Komunię świętą), a jeśli są małżonkami żyją w sakramentalnym związku małżeńskim (pobierają w swojej parafii specjalne zaświadczenie o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi); które przed 19 rokiem życia uczęszczały na lekcje religii i są znane swojemu duszpasterzowi jako praktykujący katolicy.
  • RODZICAMI CHRZESTNYMI NIE MOGĄ BYĆ OSOBY żyjące z kimś w niesakramentalnym związku małżeńskim, w konkubinacie albo tzw. wolnym związku.
 3. Godny polecenia jest zwyczaj uroczystego obchodzenia pierwszej rocznicy chrztu, tzw. „roczek”. Odprawia się specjalną Mszę św. w intencji tych dzieci lub tylko udziela specjalnego błogosławieństwa. Biorą w niej udział rodzice, dzieci i chrzestni. Przed błogosławieństwem końcowym i rozesłaniem rodzice i chrzestni wraz z dzieckiem podchodzą do ołtarza. Kapłan odmawia błogosławieństwo, a następnie kropi dzieci wodą święconą.